Re-targeting

Baseret på tidligere besøg:
Var brugerne interesseret i dit produkt, men købte ikke da de besøgte dit website?
Lad os dirigere de interesserede bruger tilbage til dit website .

En bruger besøgte sitet, men udførte ikke den ønskede handling f.eks.:


Få brugeren tilbage via optimeret budskab
Privacy policy | Dispute policy | Opt-out policy
Copyright © Adspine.Com, 2012